آزادی دینی: محک ایران

۰۱ مهر ۱۳۹۲ (۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳)

مأخذ: کمیسیون آمریکایی آزادی دینی
http://www.uscirf.gov/news-room/press-releases/4108-9232013-religious-fr...

واشنگتن، دی. سی، ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳- در شب پیش از نخستین سخنرانی حسن روحانی، رییس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسیون آمریکایی آزادی دینی در جهان از او می‌خواهد به آزادی دین یا عقیده اولویت دهد. چنین کاری به ایران کمک خواهد کرد به جامعه ای رواداتر بدل شود و اطمینان خواهد داد که دولت ایران حقوق شهروندان خود، از جمله اقلیت‌های دینی و دگراندیشان، را بیشتر رعایت خواهد کرد.

هفتۀ گذشته دولت ایران به طور غیرمنتظره‌ای تعدادی از زندانیان سیاسی و دینی، از جمله وکیل نامدار حقوق بشر، نسرین ستوده، و دو نودین مسیحی به نام های مریم جلیلی و میترا زحمتی را آزاد کرد. رابرت پی. جورج، رییس کمیسیون آمریکایی آزادی دینی در جهان می‌گوید، "به رغم این اقدامات مثبت، اقلیت‌های دینی و دیگر زندانیان عقیدتی در ایران، از جمله بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای زندانی جامعۀ بهائی و رهبران آن، همچنان به خاطر اعتقادات خود آزار می‌بینند."

برای اولین بار در ۱۵ سال گذشته، یک بهائی به نام عطاءالله رضوانی به علت عقیده‌اش به قتل رسید. به رغم انگیزه‌های دینی این قتل، هنوز تحقیقات رسمی درین خصوص انجام نشده است.
رییس کمیسیون آمریکایی آزادی دینی در جهان می‌افزاید، "دولت ایران باید بی‌درنگ تحقیقات جامعی دربارۀ قتل آقای رضوانی انجام دهد و قاتلان را مجازات کند. در غیر این صورت، قتل بهائیان می‌تواند به اتفاقی روزمره بدل شود و مصونیت از پیگرد، تأیید قتل به شمار رود. طرز رفتار ایران با شهروندانش در داخل کشور شاخص مهمی است که نشان می‌دهد این دولت چگونه با دیگر ملل و مردم رفتار خواهد کرد.

در پی تجدید سرکوب مسیحیان پروتستان در هفته‌های اخیر، شمار زیادی از آنها دستگیر شده‌اند. از بین مسیحیان زندانی، سعید عابدینی، کشیش ایرانی-آمریکایی همچنان در زندان اوین به سر می‌برد و حکم هشت سال زندان او ماه گذشته توسط دادگاه تجدید نظر تأیید شده است. پنج‌شنبه ۲۶ سپتامبر نخستین سالگرد زندانی شدن عابدینی است- در سراسر آمریکا و در نقاط مختلف جهان برای جلب توجه به وضعیت اسفبار او و تقاضای آزادی فوری او مراسم احیا برگزار خواهد شد.

آقای جورج، رییس کمیسیون آمریکایی آزادی دینی می‌گوید، "آقای روحانی باید به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند و اصلاحات واقعی برای بهبود وضعیت آزادی دینی و حقوق بشرِ همۀ شهروندان ایران را عملی سازد. آزادی شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در هفتۀ گذشته حرکت خوبی بود. امیدواریم این کار ادامه یابد و منتظر آزادی همۀ زندانیان عقیدتی، از جمله کشیش سعید عابدینی و هفت رهبر بهائی، هستیم."

کمیسیون آمریکایی آزادی دینی در سال ۲۰۱۳ مجددا پیشنهاد کرد ایران به علت نقض روش‌مند، مستمر و شدید آزادی دینی، از جمله بازداشت طولانی، شکنجه، و اعدام متهمین صرفا یا عمدتا به علت عقاید دینی، در ردیف اول کشورهای عامل نگرانی خاص (CPC) قرار گیرد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community