1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

«خدمت به نوع بشر» - جوانان در مجموعه‌ای از فیلم‌های کوتاه، درباره‌ی کمک به بهبود جامعه صحبت می‌کنند

 

© 2008 Bahá’í International Community