1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

به‌روز‌رسانی: تخریب ۶ خانه و تصرف ۲۰ هکتار زمین توسط مأموران حکومت ایران

 

© 2008 Bahá’í International Community