1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

خبر فوری: حکومت ایران با تخریب بی‌رحمانۀ خانه‌ها و تصرف زمین‌های بهائیان سرکوب‌ها را تشدید می‌کند

 

© 2008 Bahá’í International Community