1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

جامعهٔ جهانی بهائی نیویورک: سازمان ملل متحد از ایران می‌خواهد که به تبعیض مذهبی پایان دهد

 

© 2008 Bahá’í International Community