1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

کشاورزان، پژوهشگران و سیاستگزاران کشاورزی رئیس قوهٔ قضائیه و وزیر کشاورزی ایران را خطاب قرار می‌دهند

 

© 2008 Bahá’í International Community