گزارش‌های ویژه: معبد بهائی آمریکای جنوبی

۲۸ مهر ۱۳۹۵ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۶)

روز سوم: نگاه به آینده

طلوع خورشید از پشت کوه‌های آند، بیش از ۲۵۰ نفر از اقوام بومی نقاط مختلف آمریکای جنوبی به معبد قاره‌ای بهائی که به تازگی افتتاح شده وارد شدند.

روز دوم: معبد بهائی از مفهوم به واقعیت تبدیل می‌شود

دومین روز کنفرانس افتتاح آخرین معبد قاره‌ای بهائی، شرکت‌کنندگان دربارۀ اهمیت عبادتگاه در آیین بهائی و نقش آن به عنوان کانون مؤسسه‌هایی که در آینده برای خدمت به ساکنان مناطق اطراف معبد به وجود خواهند آمد تأمل کردند.

روز اول: آغاز پرشور کنفرانس با تجلیل از تاریخچه و دستاوردها

رنگ‌های زنده، موسیقی شاد و شکوه فرهنگ اقوام متنوع آمریکای جنوبی در مراسم افتتاح کنفرانسی تاریخی در سانتیاگو به نمایش درآمدند.

معبد بهائی «هدیه‌ای» معنوی به شیلی و آمریکای جنوبی خوانده شد

آنجا که روح و شکل ظاهری در هم می‌آمیزند :تأملاتی بر معماری معبد شیلی

فرآیندی صد ساله به اوج خود نزدیک می‌شود

فیلمی پرشور مراحل ساخت معبد بهائی شیلی را به تصویر می‌کشد

موج شور و انتظار برای افتتاح معبد بهائی در شیلی

پیشرفت معبد بهائی در کامبوج الهام بخش مساعی جمعی است

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community