جامعه جهانی بهائی: نمایش فیلم کوتاهی درباره پروژه بازسازی صخره‌های مرجانی در کاپ ۲۷

۲۷ آبان ۱۴۰۱ (۱۸ نوامبر ۲۰۲۲)

جامعه جهانی بهائی، نیویورک – فیلم کوتاهی ساخت جامعه جهانی بهائی به بررسی چگونگی روابط سازنده بین افراد، جامعه و موسسات می‌پردازد. این روابط شرایط را برای یک پروژه اقدام اجتماعی به رهبری جوانان برای احیا و محافظت از اکوسیستم صخره‌های مرجانی در سواحل تانا، وانواتو، هموار کرد.

این فیلم سیزده دقیقه‌ای با عنوان «تانا: پژوهشی درباره رهبری و اقدام» بخشی از مشارکت جامعه جهانی بهائی در گفتمان تغییرات آب‌ وهوایی است و دیروز در کنفرانس تغییرات آب‌ وهوایی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲، معروف به کاپ ۲۷ نمایش داده شد. مقامات دولتی وانواتو نیز از جمله حاضران در این برنامه بودند.

ویلی میساک، از اعضای جامعه بهائی و هماهنگ‌کننده شبکه اقدام آب‌ وهوایی وانواتو، در سخنان خود در این برنامه گفت: «پروژه احیای مرجان حاصل تلاش جوانان شرکت‌کننده در برنامه‌های تربیت اخلاقی بهائی بود.»

  1. 3
  2. 2
  3. 1
  • اکران فیلم کوتاه جامعه جهانی بهائی دیروز در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییرات…

  • در این فیلم یکی از ساکنان جزیره تانا توضیح می‌دهد که در حالی که مسئولان پروژه‌های…

  • این فیلم کوتاه با عنوان «تانا: پژوهشی درباره رهبری و اقدام» یکی از فعالیت‌های…

سفیرا رامش‌فر، نماینده جامعه جهانی بهائی، افزود که این برنامه‌های آموزشی جوانان را قادر می‌سازند تا درباره کاربرد اصول روحانی، ازجمله یگانگی نوع انسان، در تلاش برای حل مسائل اجتماعی کاوش کنند.

او گفت: «این فیلم نمونه‌ای است از این که چگونه تلاش‌های جامعه‌سازی بهائی که در آن افراد، جوامع و موسسات با هم برای پیشرفت مادی و معنوی جامعه همکاری می‌کنند، به وحدت میان آن‌ها کمک می‌کند.»

طی دو هفته گذشته، نمایندگان جامعه جهانی بهائی در گفتگوهای متعددی، هم در فضاهای رسمی و هم غیررسمی، در بیست و هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی، کاپ ۲۷، شرکت کرده‌ و بر نیاز مبرم به بازنگری رابطه بین جامعه و طبیعت تاکید کرده‌اند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community